Laatste Nieuws :

Grootschalige GFT en Rest afval overslag op terreinen Hummel Recycling door Hoeksema Regionale Milieudiensten. FrisLeek heeft een WOB verzoek bij de gemeente ingediend om de gehele gang van zaken rondom de aanbestedings procedure rondom de meest innovatieve manier van afval inzamelen van Nederland boven tafel te krijgen. Slecht beleid lijkt hier de oorzaak van extra overlast voor de omwonenden!